AN OASIS OF LIFE

การได้ครอบครองสิ่งที่มีค่าสักอย่าง
นั่นคือความสุข คือความภูมิใจ สำหรับคนที่มองเห็น
และถ้าสิ่งนั้นทำให้ทุกวันคุ้มค่าสำหรับการใช้ชีวิต
อีกทั้งยังเป็นความเชื่อมั่น เป็นความหวัง และเป็นอนาคต
สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างไม่สิ้นสุด
ทั้งในความรู้สึก และในความจริง